Športovo technická komisia

Meno a priezvisko Funkcia
Denis Poruban predseda ŠTK
Ján Truhlík podpredseda ŠTK
Štefan Šmatlák člen ŠTK
Marek Baňár člen ŠTK
Martin Markech člen ŠTK
Alex Gavenda člen ŠTK