Disciplinárna komisia
TN-DK-2017/2018-0120
U129
DK pozastavuje trénerovi FO Potvorice Jozef Močko (13.12.1965) výkon všetkých funkcií pri družstve dospelých na 18 mesiacov nepodmienečne od 6.11.2017 do 6.5.2019 (49/1f, 1f, 2f) a pokuta 50 € (RSB.18.c/f). - DK v zmysle DP 49/4 a RS B.18.c/h udeľuje FO Potvorice pokutu vo výške 200 €.
Rozhodnutie: TN-DK-2017/2018-0120
Klub: FK Askoll Potvorice
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 22:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.11.2017 22:22
POKUTY