Športovo-technická komisia
TN-STK-2017/2018-0366
Odpočítanie bodov
12.kolo, FK Askoll Potvorice – OFK Vrbovce, ŠTK na základe rozhodnutia DK ponecháva dosiahnutý výsledok na HP 4:0 a 3 body v prospech OFK Vrbovce a zároveň ŠTK podľa SP 81/1b eviduje odpočet 6 bodov po skončení súťažného ročníka 2017/2018 družstvu FK Askoll Potvorice.
Rozhodnutie: TN-STK-2017/2018-0366
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 22:11
Dátum vyriešenia: 09.11.2017 22:11
Stav: Vyriešené