Športovo-technická komisia
TN-STK-2016/2017-0279
Oznam
2. kolo, Jednota Sokol Chocholná Velčice – FK Horná Súča, ŠTK pre porušenie SP 82/1b stretnutie kontumuje priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Jednota Sokol Chocholná Velčice (SP 11/3). ŠTK odstupuje FK Horná Súča na DK s návrhom pokuty 30€ podľa RS B.18.c/j. ŠTK nariaďuje FK Horná Súča uhradiť na účet Jednota Sokol Chocholná Velčice podľa RS B.18.a/e sumu 40€. ŠTK žiada zaslať potvrdenie o úhrade na sekretariát ObFZ Trenčín do 17.11.2016.
Rozhodnutie: TN-STK-2016/2017-0279
Dátum zaevidovania: 10.11.2016 17:47
Dátum vyriešenia: 10.11.2016 17:47
Stav: Vyriešené