Športovo-technická komisia
TN-STK-2016/2017-0277
Oznam
11. kolo, OŠK Hôrka nad Váhom – ŠK Modrová, ŠTK pre porušenie SP 82/1b stretnutie kontumuje priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Hôrka nad Váhom (SP 11/3). ŠTK odstupuje ŠK Modrová na DK s návrhom pokuty 50€ podľa RS B.18.c/j. ŠTK nariaďuje ŠK Modrová uhradiť na účet OŠK Hôrka nad Váhom podľa RS B.18.a/e sumu 60€. ŠTK žiada zaslať potvrdenie o úhrade na sekretariát ObFZ Trenčín do 09.11.2016.
Rozhodnutie: TN-STK-2016/2017-0277
Dátum zaevidovania: 03.11.2016 15:54
Dátum vyriešenia: 01.03.2017 15:13
Stav: Vyriešené