Komisia rozhodcov
TN-KR-2017/2018-0001
SŤAŽNOSŤ OFK ČACHTICE
KR sa zaoberala Vašou sťažnosťou, na základe správy DZ a bez ďalších priamych dôkazov /videozáznam zo stretnutia/, nedokáže KR objektívne vyhodnotiť danú sťažnosť. Z tohto dôvodu považuje KR sťažnosť ako neopodstatnenú.
Rozhodnutie: TN-KR-2017/2018-0001
Klub: OFK Čachtice
Dátum zaevidovania: 30.09.2017 03:17
Dátum vyriešenia: 30.09.2017 03:18
Stav: Vyriešené