Komisia rozhodcov
Členovia
Jaroslav Jambor
Martin Čaja
Tajomníci
Rozhodnutia
TN-KR-2017/2018-0001SŤAŽNOSŤ OFK ČACHTICE