Komisia rozhodcov
Členovia
Martin Vitko
Michal Ševčík
Tajomníci