Komisia delegátov
Členovia
Ján Truhlík
Pavel Ježík
Tajomníci